Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/68/19 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe