Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/70/19 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020-2024

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe