Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 81/XI/19 Rady Gminy Rutki

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe