Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/78/19 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia szczególowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe