Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ZP.PZD.032.1. 39.2019 Starosty Siemiatyckiego

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Mielnik, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe