Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/70/20 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe