Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 13.76.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dubicze Cerkiewne oraz określenia granic ich obwodów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe