Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/73/20 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suraż

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe