Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/99/2020 Rady Gminy Wizna

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe