Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 19/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr X/81/19 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Dwór

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe