Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 23/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr X/80/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe