Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 24B/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 listopada 2019 r. nr X/78/2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe