Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 51/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr VII/22/19 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za przyjęcie odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe