Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 19/2020 Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek procentowych oraz warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Łomża, w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe