Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/86/20 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Knyszyna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe