Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/87/20 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie Nr XI/65/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Knyszyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe