Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 90/XVI/20 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Szczuczyna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe