Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/91/20 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Knyszyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe