Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/127/2020 Rady Gminy Augustów

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe