Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/97/2020 Rady Gminy Sejny

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/81/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe