Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/105/2020 Rady Gminy Sejny

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe