Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 168/XI/20 Rady Gminy Zambrów

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów w 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe