Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 172/XI/20 Rady Gminy Zambrów

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zambrów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe