Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/210/2020 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach programu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe