Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/141/2020 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe