Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/69/20 Rady Gminy Zbójna

z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe