Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050.1.10.2020 Burmistrza Supraśla

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe