Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050.1.202.2019 Burmistrza Supraśla

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe