Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.30.2020.AR Wojewody Podlaskiego

z dnia 24 lutego 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XXII/186/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 stycznie 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki na rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe