Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/100/20 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe