Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/104/20 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe