Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/144/2020 Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe