Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/104/20 Rady Gminy Szumowo

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo na 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe