Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/107/20 Rady Gminy Szumowo

z dnia 21 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Szumowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe