Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/109/2020 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/97/19 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe