Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/122/20 Rady Gminy Łomża

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe