Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/161/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe