Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 220/XXI/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo-wschodniej części miasta

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe