Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 227/XXI/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe