Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/100/20 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowogród

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe