Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/110/20 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 6 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz niektórych innych należności pieniężnych gminy od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe