Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/66/2020 Rady Gminy Zawady

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Zawady na rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe