Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 106/X/2020 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe