Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/83/20 Rady Gminy Sidra

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie określenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe