Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/84/20 Rady Gminy Sidra

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sidra w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe