Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.40.2020.KK Wojewody Podlaskiego

z dnia 27 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XV/106/20 Rady Gminy Kolno z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Kolno na lata 2020-2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe