Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe