Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/81/20 Rady Gminy Grabowo

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe