Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/136/20 Rady Gminy Gródek

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gródek na lata 2020-2024

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe