Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/90/20 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasionówka w roku 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe